en

Willkommen Gast


  • Login
Full load

Bachelorarbeit
AutorClaas Brüggemann
GutachterWinfried Lamersdorf, Dirk Bade
BetreuerGabriel Orsini
TitelKontextbasierte Ausführungsstrategien im mobilen Cloud Computing
Abgabe am28.02.2016
Dokumentpdflogo
Andere Formate
bibTexLogo
Assoziiertes Projekt
Logo CloudAware
A System Software Infrastructure for Mobile Cloud Computing